Homepage Motivace Vplyv trénerov na výkon športovca: Pevná vôľa je základ

Vplyv trénerov na výkon športovca: Pevná vôľa je základ

Autor: Veronika

11

31.05.2021

Byť dobrým trénerom je umenie. Kvalita, ktorú tréner odovzdá svojim učňom, sa následne v praxi odráža na schopnostiach cvičencov. Rozvinuté schopnosti a naučené zručnosti závisia nielen od trénera, ale predovšetkým od jeho zverencov. Základom je pevná vôľa. Ako sa vraví, kde je vôľa, tam je cesta, a preto treba stavať predovšetkým na základoch úprimnej a pevnej vôle. Napĺňa nás zdravou sebaúctou a zodpovednosťou. Vďaka pevnej vôli nemáme čas na neproduktívne výhovorky. Motivačný rečník Dan Millman, ktorý je známy aj ako autor knihy Cesta pokojného bojovníka, definoval vôľu ako kľúč k úspechu. Tvrdil, že úspešní ľudia ju uplatňujú v praxi bez ohľadu na to, čo cítia a práve na základe vôle prekonávajú apatiu, pochybnosti aj strach. 


Motivácia, inšpirácia, mentoring aj koučing. To všetko spája jeden tím – tím trénera a jeho zverenca/zverencov. Foto – zdroj: Invistaperforms 


Koučing

 

Je určený všetkým tým, ktorí potrebujú pri sebe mentálnu podporu. Pri práci trénera je podpora emocionálneho charakteru priamo spätá s rovinou fyzického výkonu. Aj preto predstavuje tréner zároveň vášho kouča, ktorý vám pomáha pri zlepšovaní vašej komplexnosti a výkonnosti. Vzhľadom na prepojenia medzi ,,fyzičkou“ a ,,psychičnom“, forma koučingu priamo súvisí s vyššie spomínanou pevnou vôľou. A keďže sa nevybuduje zo dňa na deň, práve váš kouč je ten, ktorý vás k nej nasmeruje.Tim Hawkes vysvetlil model koučingu v modele zvanom Oskar. Základom je motivácia, edukácia a podpora. Len na základe nich sa plnohodnotne rozvíja potenciál. Okrem toho sú nezameniteľnou súčasťou poznanie, ciele, tréning, mentorstvo a rozvoj, ktorý je súčasťou nadobúdania zručností. Foto – zdroj: Trainingjournal.com 

Vytrvalosť

 

Vlastnosť, s ktorou sa rodíme, no zároveň sme sami jej tvorcami. Je stavebným kameňom pri akomkoľvek športe či činnosti, ktorá si vyžaduje trpezlivú, systematickú a dobre odvedenú prácu. Ak ste sa dopracovali k stojke, viete, čo všetko ste museli urobiť preto, aby ste ju vedeli vyformovať do takej podoby, v akej ju viete udržať dnes. Stojkám sme sa venovali samostatne v tomto článku. Rovnako je to v prípade iných workoutových prvkov, napr. muscle up-u či tzv. ,,dračej vlajky“ alebo dragonflagu či akýchkoľvek iných prvkoch a ,,skilloch“. Vytrvalosť a systematická práca na nich zohrávajú rovnako významnú úlohu. Preto ju zaraďujeme do jednej z hlavných aspektov pri metódach všetkých trénerov a ich zverencov. K vytrvalosti patria isté pohybové princípy, ktoré sme vám zhrnuli v tomto článku. Dôležitou zložkou je tiež oblasť, v ktorej tréner pôsobí: dospelí, deti, alebo rovesníci? S každým treba vedieť pracovať ,,s rovnakým merítkom“, a teda s rešpektom, no zároveň odlišne. V takomto prípade možno hovoriť o multidisciplinárnej práci.  Rozdiely medzi mentorom, trénerom a koučom. Foto – zdroj: Nathanwood


Stratégia tréningu

 

Súčasťou dobre nastaveného tréningu je jeho organizácia. Zverencovi je dôležité ukázať a predložiť plán, ktorý je buď od začiatku známy, alebo sa naň tréner aj zverenec pripravujú postupne, počas celého cvičebného procesu. Stratégie a inštrukcie tréningu závisia predovšetkým od cieľov a požiadaviek zverencov, ktoré fungujú predovšetkým na báze vzájomnej dohody. Podstatnú zložku zohráva dôvera trénera k jeho klientom, ktorí aj vďaka placebo efektu vykonajú viac, než by od seba očakávali v prípade cvičenia osamote. Nezabúdajme preto vychádzať z princípov hry ako fyzickej aktivity. V konečnom dôsledku ich poznáme odmala a sú pre nás zo všetkých pohybových zručností najprirodzenejšie.


Úspech závisí od viacerých faktorov. Dôležité je stavať na zručnostiach a tiež omyloch. Foto – zdroj: Techjobs.co.uk 

 

Tréning ako hra

 

Na jednej strane treba mať dobrú stratégiu, na strane druhej je nenahraditeľnou súčasťou improvizácia. Systém je dôležitý, no ešte dôležitejšia je schopnosť vydať zo seba to najlepšie v danej chvíli aj v prípade, že jeden ,,z kola“ príde na tréning nepripravený. Tréner musí veľakrát zohľadniť aj také situácie, ktoré niekedy nemôže predvídať a nemá na ne vplyv: ženské problémy, náhle zdravotné ťažkosti, v horšom prípade kalorický či spánkový deficit a následkom toho zhoršený výkon pri cvičení. 


Ukážka kolobehu systematiFoto – zdroj: Sessionlab

 

Vzdelanie

 

Veľmi dobrou prípravou na tréningy s ľuďmi sú okrem akademického vzdelania aj prípravné školenia. V článku, v ktorom sme sa venovali primárne téme trénerských kurzov a ich významu, sa vyjadril Jakub Paleta: Najprv som chcel ísť na školu. Začal som však trénovať a uvedomil som si, že školou by som stratil roky praxe, ktoré už mám za sebou. Venoval som sa viac samoštúdiu a, samozrejme, že na začiatku som si od klientov pýtal veľmi málo… časom som sa zúčastňoval kurzov, ktoré som dosť podceňoval,“  prezradil Jakub. Nestotožňuje sa s myšlienkou, že sa na všetko treba pozerať iba cez teoretické vzdelanie. Základom je zisťovať a preskúmať, do čoho vlastne ideme. ,,Dobrý kurz má určite význam, dôležité je však preskúmať kvalitu na základe našich cieľov,“ dodal Jakub.


 

,,Najprv som absolvoval klasický kurz kondičného trénera, kde sa už vtedy narozprávalo veľa bludov o strave. Potom som však bol aj celkom milo prekvapený, aj keď trénerstvo je predovšetkým o praxi. Nie o kurzoch, nie o peniazoch, nie o školeniach, ale o prístupe trénera k ľuďom, ku klientom a k jeho práci. Napríklad WCO kurz ma naučil veľa. Rovnako SM systém mi dal veľa nových poznatkov a vďaka obom školeniam som získal iný pohľad na veci,“ doplnil tréner Jakub Paleta. Na kurzoch je veľmi dôležitý prístup odborníkov a predovšetkým úmysel tých, ktorí si daný kurz prídu urobiť. Celý článok o trénerských kurzoch si môžete prečítať v tomto odkaze.

 

Byť v kontakte s ľuďmi je po období pandémie koronavírusu naozaj cenné. Veľmi postupne sa opäť vraciame do starých koľají a online tréningy vymieňame za tie klasické – v teréne a v telocvičniach. Cvičenia na báze tréner – zverenec predstavujú zdroj poznania aj sebapoznania z oboch strán. Tréner je poslanie, pre ktoré ak sa raz človek rozhodne, musí dbať na zodpovednosť nielen u zverencov, ale aj u seba. A pretože učenie a ,,progress“ sú nekončiace procesy, v rovine trénerstva sa ,,najviac človek o sebe i druhých dozvie vtedy, keď to čo už vie, musí vysvetliť, ukázať a – to najdôležitejšie – naučiť s merateľným výsledkom.“Zdroje:


https://www.vladozlatos.com/blog/clanky-o-pohybe/ako-sa-stavat-excelentnym-trenerom.html

https://www.forbes.sk/k-uspechu-vas-privedie-pevna-vola-tychto-7-rannych-ritualov-vam-ju-pomoze-posilnit/ Veronika

Atlétka z tímu CalistheniX Sereď, študentka žurnalistiky na magisterskom stupni a silovo-kondičná trénerka. Kalistenike sa aktívne venuje od r. 2015. V roku 2018 prvýkrát reprezentovala Slovensko na Majstrovstvách sveta v Moskve, kde o rok vybojovala bronz (kat. +60). Píše pre web Zero2Hero.sk, spolupracuje s projektom Chuť žiť a reprezentuje značku Športové legíny. Medzinárodných súťaží sa zúčastňuje aj ako porotkyňa. Aktívne otužuje, miluje prírodu, dlhé tréningy, hudbu, knihy, podcasty a smiech.

Další články, které by tě mohly zajímat