Realizovali jsme 532 hřišť

Mapu průběžně aktualizujeme, můžou chybět některé realizace. Doplňit realizaci

Pro detailnější informace rozklikněte danou realizaci a pokračujte klikem na Detail realizace.

Na mapě se přibližujete dvojím kliknutím (+) a pohybujete držením pravého tlačítka se současným tahem.

Ostatní realizace