VIDEO: Kliky na bradlech a síla pro ramena. Jak správně?

Články Tréninky
Autor: streetworkout.cz

Pokračujeme, jsme v polovině videí. Po krátkém a jasném návodu, jak správně začít cvičit shyby a kliky, jsou tu kliky na bradlech, neboli dipy. Opět se v roli trenéra představí , hlavní kouč mezinárodní organizace WCO. Cvik předvede Tomáš Steinhart z . Co vám tedy zkušený lektor radí, čeho se držet? ILUSTRAČNÍ FOTO.

Kliky na bradlech, dipy, jsou dalším cvikem, který je postaven na tzv. vzporu, support, ten je velice důležitý, protože buduje sílu ramenního pletence pro pokročilejší cviky.

Správný support na kruzích je o aktivaci ramen v horní pozici, nejsou propadlá ramena, ale také o zpevněném středu těla. Celé tělo tedy musí být aktivované, od špiček až po hlavu. Zápěstí je v neutrálním postavení.

V přechodu do dolní pozice míří lokty směrem za tělo, prolomíme 90° a snažíme se o co největší rozsah pohybu. Při návratu do horní pozice opět myslíme na aktivaci ramen. Nejčastější chyby jsou malý rozsah pohybu, špatná pozice zápěstí a nezpevněný střed, kdy se nám nohy vychylují z přímky těla.

Nebojte se střídat dynamická opakování, zaměřená na výbušnost, a pomalá opakování, kdy si počítáte například 5 sekund do dolní pozice a 5 sekund do horní pozice, ty jsou výborná při budování svalové hmoty.

Abyste věděli, kdo je David Rejl, tady je jeho krátké představení. “Bc. et Bc. David Rejl, první Elite coach of World Calisthenics Organization v České Republice. Vystudoval Zdravotnického záchranáře a následně Veřejné zdravotnictví na Univerzitě Karlově. Nyní studuje čínskou medicínu na TCM. Patnáct let se věnoval sportovní gymnastice a nyní se už třetím rokem věnuje kalistenice a fyzioterapii. Kalisteniku se učil mimo jiné přímo u zdroje WCO v USA, ale také v dalších státech.”