Homepage Články Jak by měl vypadat dokonalý battle?

Jak by měl vypadat dokonalý battle?

Autor: Monika

11

02.03.2020

Jak dlouho dopředu je vhodné začít battle plánovat, na co si dát během organizace pozor a kdo je nezbytnou součástí organizačního týmu už víte.  V minulém článku se s námi podělili o svoje rady a zkušenosti organizátoři King of the North a Workout battle Karviná. Dnes se dozvíte pohled na organizaci od člověka, který byl až na pár pomocníků na svých battlech organizátorem, moderátorem a porotcem v jedné osobě. A tím člověkem není nikdy jiný než Adam Raw. V čem vnímá Adam zásadní změnu, ke které došlo na workoutové scéně? Na názor jste se ptali také vás všech, bez kterých by žádný battle nemohl být battlem. Co vám vadí na soutěžích nejvíce a jak by podle vás vypadal vysněný battle se dozvíte v článku. 

 

 

Adam Raw - organizátor CWWB

 

CWWB – Czech workout weighted battle je u nás pořádán od roku 2015. Jedná se o soutěž v základních workoutových cvicích s přidaným závažím (shyby, dipy, dřepy na jedné noze). Další kategorií je raw lifting, kdy se hodnotí opakování s maximální možnou přidanou vahou. CWWB je specifická účastí zahraničních hostů a naprostou striktností pohybu. Adama Raw, otce českého workoutu snad ani netřeba představovat. Na scéně je od samotného počátku, zkušenosti s workoutem ve sféře soutěží má nespočet jako samotný organizátor, porotce i soutěžící. 

 


Adam má s organizací workoutových battlů bohaté zkušenosti.

 

Co podle tebe bylo kamenem úrazu na některých ne příliš vydařených workoutových battlech?


Největšími kameny úrazu jsou vždy dvě věci: nezvládnuti organizace a časového rozložení a špatné pravidla nebo jejich nedodržování, nespravedlivé souzení (například jeden jel tak a druhý onak). Kvůli tomuto se také po akcích lidé nejčastěji přou.

 

V čem zásadním vnímáš změnu workoutové scény ve smyslu soutěžení od svého prvního battlu ve srovnáním s např. loňským CWWB?


V době prvního battlu který jsme pořádali ještě na Slovensku v roce 2012 s Janem Cibikem se samozřejmě změnilo v podstatě úplně vše, a nemyslím si, že je vůbec na místě ta období srovnávat. Spousta lidí jakože nostalgicky vzpomíná na "good old days" apod. A tvrdí, že dřív bylo vše lepší, fakt ale je, že evoluce jakéhokoliv "sportu" je prostě nutná a nevyhnutelná a největší % těch sentimentálních lidi jsou spíše neúspěšní jedinci, kteří se nedokázali seberealizovat, v čem chtěli anebo udržet krok se scénou a vzrůstající úrovní a právě proto se utápí ve vzpomínkách a hejtuji, ignorují nebo se vyhýbají profesionální scéně, která mezitím vznikla. Na druhou stranu pokud jde o komunitu a klasickou kalisteniku, tak já sám tvrdím, že tzv. Zlatá éra (cca 2008-2016) byla opravdu nejlepší a jsem vděčný, že jsem ji osobně zažil. Že se weighted vyvine v podstatě do profi sportu který se bude trénovat specificky a ve stylu powerliftingu bylo od začátku jasné, jde tam totiž opravdu ve finále jen o čísla. V kalistenice ale dříve byla na prvním místě komunita a individuality, specifické styly jednotlivců a pestrost. Dnes je toto mrtvé, lidi se sejdou jen na soutěži a tam je to už jen o tom si spočítat jaká sestava ti přinese vítězství v bodech a kdo ti bude jak konkurovat, je více pomluv rivality, počítání a kvůli potřebě sponzorství, soc. sítím a fanouškovským základnám i hodně srovnávání kdo je ten "top". 


 Dříve jsme drželi více při sobě, dnes jsou společné tréninky spíše výjimkou.


Dříve velké soutěže nebyly, a když, tak se jejich výsledky nebrali tak vážně. "Top" lidi byli spíše leadeři a tahouni, kteří inspirovali vývoj scény. Dnes jsou top ti, kteří mají nejdelší výčet nejlepších umístění na soutěži, nejlepší sponzory, nejvíce profi fotky na instagramu a nejvíce sledujících. Komunita se přesunula výhradně na internet a společné tréninky, velké jamy nebo festivaly jsou minulosti. Je však potřeba nezapomínat že to byly právě tyto akce co kalisteniku a její pozitivní komunitu dříve vybudovali. Kdo zažil golden éru, ví, o čem píšu. sečteno a podtrženo weighted lifting je víceméně profi sport degradovany na čísla stejně jako jeho představitelé, lidi už nevidí ani tak jména jako spíš čísla. Je to buď rekord, nebo nic. A to už je sport co vám musí vyloženě sedět, protože jeho nedílnou součástí je již potřeba opravdu specifické přípravy která je v podstatě vězením, dodržování profi programu a plánování tréninku dle % 1rm apod. Je jen malý příklad. Horší však je nutnost absence všeho ostatního, za cestou pro top výsledek stojí nutnost omezit se a v podstatě si nemoct užít jiný pohyb, workout venku nebo se prostě vyblbnout na meetingu jako bývalo dřív běžné. Já jsem sám vyrostl ve zlaté éře a tenkrát jsme všichni cvičili všechno, protože se to tak dělalo, dneska si lidi specificky vybírají to, v čem chtějí soutěžit na profi úrovni a ohýbají dle toho celý svůj přístup. To je asi největší rozdíl oproti "kdysi". Komu co sedí víc, je už na každém. Já nic a nikoho nesoudím, každý si může vybrat a naopak pokládám za kladné, že ten vývoj tu byl a je a tím i více možností. Co považuji za negativní je jen nezvratný fakt startu vniknutí dopingu do našeho "sportu" což je ale nevyhnutelné a mělo se předpokládat, v odraze naprosto všech ostatních sportů které se začnou realizovat profesionálně. Otázkou je, kdo ještě chce zůstat součástí takového profi sportu a kdo se radši vrátí "na ulici". Pro mě je jasnou volbou 2 možnost. 

 

Jak zajistit o největší spravedlnost na soutěži, a je to vůbec možné?

 

Jediná cesta jsou co nejstriktnější těžká pravidla a jejich dodržování. Toto je také důvod proč je CWWB od začátku leaderem a udávající autoritou v náročnosti provedení cviků. Je to sice sakra těžké, ale každý má ty podmínky stejné a díky rozdělení cviku na části a pauzy se dá vše perfektně kontrolovat u každého stejně.Na CWWB je poctivě hlídáno každé opakování.

 

Co je podle tebe při organizaci workotových soutěží obecně nejvíce podceňováno?


Nejvíce se podceňuje opravdová striktnost provedení cviků a u všech stejně a dále pak časový harmonogran a jeho dodržení. 


Co je při organizaci battlu nedůležitější?

 

Nejdůležitější je zajištění financování, tz. ideálně najít co nejvíce sponzorů a podporovatelů. Neméně důležití jsou pak dobrovolníci a pomocníci organizace – toto jsou alfa a omega celé soutěže. Zapomenout se nesmí na kvalitní ohodnocení soutěžících a dobrý systém, který urychlí konečné čekání a výsledky. Pomocníci a dobrovolníci jsou alfa a omega celé soutěže.

 

Je potřeba mít před akcí oficiální schválení města s pořádáním akce?

 

Tak v podstatě takto: akce na veřejném prostranství se musí řešit vždy na městském úřadě s obcí, toto jsme realizovali pravidelně u akci Seberevolty kdysi anebo u venkovních battlu. Problém byl kolikrát dlouhé řešení a vice návštěv úřadů. Proto osobně více upřednostňuji tzv. Akce "pod střechou", které se řeší interně s majitelem a provozovatelem a řídí se provozním řádem objektu se kterým každý účastník vstupem do objektu souhlasí. Samostatná zodpovědnost je pak řešena reversy a jejich podepsáním plnoletými účastníky v případě neplnoletosti pak jejich zákonnými zástupci v doprovodu. Bezpečnost na místě pak vždy zajišťuje přítomný a povinný zdravotník (několikrát jsme jich měli na akci i více). Nejdůležitějším faktorem celé a legální organizace je však vždy financování. Nahlásit akci ve veřejném prostoru obci nebo získat malou podporu v podobě postavení pódia a získání laviček, ozvučení apod. Je to nejmenší. Daleko horší je získat prostředky pro zorganizovaní opravdu kvalitní akce - vše od hostů, prez fotografy, kameru, dj a ozvučení, pronájmy, ceny a trofeje, porotu a soudce, pomocníky, občerstvení, cesty, letenky, jízdenky, hotely/ubytování, vybavení atd. stojí peníze. A to nemalé. Snad takto stačí aspoň ve zkratce.

 

Plnohodnotné vyjádření k problematice by bylo opravdu na dýl. Dělám ale workout akce u nás nejdýl a proto bych to uzavřel tím, že když je chuť, energie i dobří lidé kolem - tak jde vše. Bez prostředků to ale nejde kvalitně. Proto jsou opravdu na prvním místě. Ještě bych chtěl tímto způsobem poděkovat všem kamarádům, známým, dobrovolníkům, sponzorům a ostatním lidem kteří se v minulosti podíleli na pomoci organizovat naše akce! Díky moc všem, specificky Bych chtěl zmínit Raw workout team a Lukáše Nociara.

 

 

Vysněný workoutový battle očima soutěžících

 

Na názor ohledně pořádání worrkoutových battlů jsme se zeptali mimo jiné těch nejdůležitějších, vás, bez kterých by battle nemohl být battlem. Jak to vidíte vy, kteří jste se někdy zúčastnili soutěže ve workoutu, ať už jako soutěžící nebo jako diváci. Které battly považujete za ty úspěšné a co je pro vás na soutěži skutečně důležité? To a mnohem více jste nám prozradili prostřednictvím ankety, ve které řada z vás hlasovala. PS: Pokud by stále někoho z vás chyběla motivace a dostatek informací k organizaci workoutového battlu, načerpejte inspiraci také z reportů, které naleznete na našem webuPro soutěžící je nejhorší měnění pravidel v průběhu soutěže.


Nejpovedenější battle, který jsi zažil? 

 

Mezi podle vás nejpovedenější battly patří: Workout Battle Karviná (jeden respondentů uvedl, že pouze některé zahraniční soutěže se s tímto battlem dají srovnávat), King of the north, CWWB, Workout Mělník, FIBO.

 

Kolik peněz jsi ochotný dát za startovné?


150 - 250 Kč je ochotno dát za startovné 20 % z dotazovaných 

250 - 300 Kč zvolilo 10% respondentů

300 Kč a více je ochotno dát za startovné více jak 70 % z vás

 

Co je pro tebe na soutěži nejdůležitější?


Seřaď od 1 do 5 (1 - nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité).

 

Průměr odpovědí je následující:

 

3    Složení poroty                                                                                    

3    Zajištěné občerstvení                                                            

3    Místo konání                                  

4    Výběr moderátora/moderátorů 

2    Cena pro výherce     

3    Prestiž soutěže                                                   

3    Zahraniční/prestižní hosté        

2    Dodržení časového harmonogramu

4    Cena startovného 

2    Organizace soutěžních disciplín (počet kol, způsob hodnocení, pravidla…)Bez soutěžících by battle nebyl battlem.


Byl jsi někdy na některém z battlů s něčím nespokojený, pokud ano, co to bylo? 

 

Špatná organizace po všech stránkách, nedomyšlená pravidla soutěže. Špatná organizace, měnění pravidel, nadržování pravidel, žádné zázemí, vysoké startovné - na h*vno ceny (naslíbeno velké odměny, ve finále nic) - například všechny battly od Jana Zdrubeckého :)). Není dobrý, když se pravidla mění těsně před soutěží, nebo ještě hůř v průběhu. Organizátoři by se měli více snažit sehnat prize money. V téhle době už podle mě nezbytné. Jde to v Karviné, proč by to nešlo jinde? Určitě to přiláká více lidí i zahraničí. 


Co je pro tebe na soutěži nejhorší?

 

Měnění pravidel v průběhu soutěže. Velké časové prodlevy („Někdy ty prodlevy jdou určitě vymyslet lépe... Ale ještě bych uvítal price money na všech soutěžích.“ Nespravedlivé hodnocení, pocit nadržování ze strany poroty („S nekvalifikovaností a nestranností poroty je ČR dle mého obrovský problém.“) 60% dotazovaných by si přálo mít možnost výběru vlastní hudby během vystoupení freestylu. U weightedu a sets and reps jeden z respondentů dodává: „Jen by ta hudba neměla být ukolébavka.“Spousta z vás by uvítalo Prize money na vice soutěžích.


Stručně popiš, jak by vypadal tvůj vysněný workoutový battle.

 

Kvalitní pozvánka i výstup z battlu. Dobrá časová organizace, aby se nenudili i diváci (divácká soutěž o ceny). Přátelská atmosféra bez pomluv a podsouvání hodnocení porotě. CWWB, ale mít více sponzorů na ještě lepší průběh a zajištění akce. Spojení CWWB a Karviné by bylo OK, tzn. přesně podle harmonogramu. Hodně evropských účastníků a Prize money. Viz. CWWB, King of the north.


Někteří z vás měli odvahu battle sami uspořádat.

 

Co pro tebe bylo při organizaci battlu nejtěžší?

 

Spokojni sutaziaci. Financování. Sehnat sponzory. Sehnat dostatek sponzorů. Pořádala jsem malou soutěž pro své klienty, ale byla to skvělá zkušenost a oni byli nadšení :)

 

Rada pro ty, co by chtěli zorganizovat vlastní battle? 

 

Promyslete si to. Hodně Sponzorů. Jeďte na třeba na CWWB nebo Battle od Workout Karvinné a vemte si příklad. Nebojte se toho, pokud máte chuť a možnosti jděte do toho. Nestanovte nesmyslná pravidla a akci plánujte dostatečně dopředu! (termín MČR 2019?!)


Ještě jednou děkuji za spolupráci Juraj Fačko, Lukáš Strouhal, Adam Raw a všem, kteří se podíleli na anketě. Zároveň vás tímto zvu na netradiční soutěž King of the North 22. 8. 2020 která pořádně otestuje i ty nejlepší z vás. Nenechte si ujít příležitost na Workout battlu Karviná 20. 6. 2020, kde můžete vyhrát až 10 000 Kč. PS: stále jsou volná místa v kategorii weighted ženy. Určitě nesmíte chybět ani na CWWB 2020, které bude jako vždy stát za to, je to top akce se zajímavými hosty. Monika

Monika se street workoutu věnuje 7 let, v posledních 4 letech se aktivně věnuje weighted workoutu. Je členkou Raw workout týmu. Účastní se workoutových exhibic a vystoupení po celé ČR. Na kontě má několik zlatých medailí vybojovaných jak v ČR, tak v zahraničí. V roce 2015 uspořádala projekt s tématikou zdravého životního stylu pro žáky 2. stupně ZŠ.

Další články, které by tě mohly zajímat