Základní škola, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Adresa hřiště: Botanická 70, Brno