Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Adresa hřiště: Úprkova 1/27, Hradec Králové, Malšovice